Володимир Пархоменко – дослідник ранньої історії Русі.

Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003, 78 с

Книжкове видання розширеного варіанту магістерської роботи, захищеної в Дніпропетровському університеті, є спробою наукової біографії одного з найоригінальніших й найпродуктивніших українських істориків першої половини ХХ століття, професора Дніпропетровського Інституту Народної Освіти Володимира Пархоменка (1880–1942) в історіографічному контексті вивченні давньоруської історії. У розвідці уперше зібрані рецензії публікацій Пархоменка (від Михайла Грушевського і Міхаіла Прісьолкова до В’ячеслава Заїкина й Мирона Кордуби), проаналізована історіографічна доля його теорії походження Русі, складена бібліографія друкованих праць історика.

“Репрезентована монографія, яку сам автор кваліфікує як нарис, належить до біоісторіографічного жанру. Автор здійснив спробу історіографічного аналізу творчої спадщини талановитого вченого, складної, неоднозначної й практично невивченої особистості. Невелика за обсягом (усього 78 стор.), книжка А. Портнова відповідає всім вимогам повноцінного монографічного дослідження (за глибиною і змістовністю тексту, ступенем розробки джерельної бази, чіткості й аргументованості положень і висновків і, нарешті, за архітектонікою видання).”

(З рецензії Світлани Абросимової в “Українському Археографічному Щорічнику”, 2006. Т. 10–11)

При копіюванні матеріалів прохання посилатись на сайт.