Селянство Правобережної України між польською шляхтою і Російською імперією (кінець XVIII – перша третина XIX ст.)

Політика Російської імперії щодо селян на новоприєднаних землях унаслідок поділів Речі Посполитої 1772, 1773 і 1795 рр. і проблема використання селянського питання в ідейній боротьбі за символічне “привласнення” Правобережної України (тобто, територій Волинської, Київської і Подільської губерній) висвітлена в історичній літературі фрагментарно. Окремо слід відзначити характерне для національних історіографій регіону перенесення національно-романтичної оптики (протиставлення руського-православного селянства та польського католицького панства) і мови опису на більш ранні історичні періоди.

При копіюванні матеріалів прохання посилатись на сайт.