Історії для домашнього вжитку

Історії для домашнього вжитку. Есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті. Київ: Критика, 2013. 344 с.

(Фрагмент). Повна версія книжки отримати

Книжка містить есеї, написані протягом 2002–2013 років й оприлюднені в розмаїтих періодичних виданнях. Розподілені за п’ятьма розділами – “Очікуючи на російського Ґєдройця”, “Українсько-польські пригоди”, “Історії Другої Світової”, “Поневолена Академія” та “Inter Librorum”, - два з половиною десятки есеїв про різні драматичні аспекти польсько-українських, українсько-російських і російсько-польських стосунків і механізми створення окремої та спільної історичної пам’яті утворюють міцно зшитий наскрізним інтелектуальним сюжетом аналітичний текст про те, що в історії Центрально-Східної Європи будь-яка спроба визначити ідентичність того чи того “Ми” конче передбачає звернення до погляду того чи того “Іншого”, а також про те, як можлива і чи можлива взагалі відповідальніша й відкритіша до Інших історія.

“Charakteryzując ogólnie prezentowany tu zbiór esejów, należałoby stwierdzić, że po niewielkich korektach (być może usunięciu ostatniej części), warto byłoby przetłumaczyć je na język polski. Portnow to doskonały erudyta. W jego esejach zauważalne są wpływy nauki ukraińskiej, polskiej i zachodniej. Szczególnie ciekawe dla polskiego czytelnika byłoby zapoznanie się z punktem widzenia Portnowa na kwestie relacji polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej. Zasadnicze przesłanie tomu – że o historii Polski, Ukrainy czy Rosji nie da się napisać bez uwzględnienia historii ich sąsiadów, a także podkreślana tu opinia, że historia/historiografia i polityka stoją obok siebie, nie ma może charakteru nazbyt odkrywczego. Jednak egzemplifikacje, które znajdujemy w ich rozwinięciu, wprawiają niejednokrotnie w zdumienie i skłaniają do głębokiej refleksji. Przy tym wszystkim Historie do użytku domowego to również świadectwo niezwykle osobistych poszukiwań współczesnego ukraińskiego intelektualisty”.

(З рецензії Ярослава Сирника в “Pamięć i sprawiedliwość”, 2014, 13/1)

При копіюванні матеріалів прохання посилатись на сайт.